Tagaddict

ตะลึง!! ชาวไทยติดมือถือเป็นอันดับ 1 ของโลก

เว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Hotel.com ได้ทำแบบสำรวจพฤติกรรมของบุคลในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานมือถือกว่า 28 ประเทศ กลับพบว่าประเทศไทยมาเป็นอันดับ 1 ของโลกที่ติดมือถือเข้าขั้นรุนแรง [อ่านต่อ]