TagAndroid Beam

ข้อสงสัยและความแตกต่างระหว่าง NFC และ Bluetooth

หลายๆคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ NFC (Near Field Communication) และ เทคโนโลยี Bluetooth ว่า 2 ตัวนี้มีการทำงานอย่างไร และมีข้อแตกต่างอย่างไร วันนี้แอดมินได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลมาไขความกระจ่างกันค่ะ ก่อนอื่นมารู้จักกับ NFC และ Bluetooth กันก่อน NFC หรือ Near Field Communication เป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้นระยะประมาณ 4 ซม. [อ่านต่อ]