TagApril fool day

บริการใหม่จากกูเกิ้ล : Google nose หรือ กูเกิ้ลหอมกรุ่น

แหม่ช่างเป็นบริการใหม่ที่แปลกดีเหลือเกินจากกูเกิ้ล กับ Google Noseเบต้า หรือ กูเกิ้ลหอมกรุ่น ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ที่น่าตื่นเต้นจาก Google [อ่านต่อ]