Tagboothloader

ข่าวลือ LG Optimus 4X HD จะได้ปลดล็อก bootloader

LG Optimus 4X HD เป็นสมาร์ทโฟนตัวท็อปที่ออกมาเมื่อกลางปี 2012 แต่ก็มีปัญหาอย่างมากเกี่ยวกับ Software ที่ถูกล็อกไว้ และไม่มีคนไหนเข้าไปทำอะไรกับมันได้ แต่ตอนนี้มีข่าวลือหนาหู ซึ่งน่าจะเป็นจริง ออกมา ว่า LG Optimus 4X HD จะได้รับปลดล็อก bootloader [อ่านต่อ]