Tagdestop view

Tips & Tricks : Desktop View จงกลับมาหน้าตาอินเตอร์เน็ตที่คุ้นเคย!!

บางท่านอาจจะไม่ชอบหน้าตาการแสดงผลของเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟน แต่ชอบการแสดงผลเว็บไซต์บนเดสทอปมากกว่า ดังนั้นในวันนี้เราจึงมีทริปในการเปลี่ยนหน้าตาของการแสดงผลเว็บไซต์มาฝากกัน [อ่านต่อ]