Tagfanpage

เฟซบุ๊คแถลงหลักการเลือกโพสต์จาก Page ขึ้น News Feed ผู้ใช้

หลังจากมีข่าวลือและบทวิเคราะห์จากภายนอกมาพักใหญ่ ว่าเฟซบุ๊คมีหลักการอย่างไรในการเลือกโพสต์ต่างๆมาแสดงบนหน้าจอของเราๆผู้ใช้แต่ละคนในที่สุด [อ่านต่อ]