Tagfastival

10 ที่เที่ยวงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง 2555

10 ที่เที่ยวงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง 2555 เวียนมาอีกครั้งกับเทศกาลลอยกระทง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทยของทุกปีส่วนในปี 2555 นี้ตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 [อ่านต่อ]