TagGmail

Gmail รูปแบบใหม่บน Android เริ่มทยอยออกสู่ผู้ใช้งานแล้ว

หลังจากที่มีการตัวอย่าง Gmail ที่ถูกออกแบบใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และวันนี้ทาง Google ก็เริ่มต้นปล่อยรุ่นล่าสุดของ Gmail ให้กับผู้ใช้ Android [อ่านต่อ]