Taggraduates

เผยอาชีพเงินที่เดือนสูงสุด-ต่ำสุด นักศึกษาจบใหม่

วันนี้จะพามาดูสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ได้เปิดเผยข้อมูล อาชีพที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด 4 อันดับ และ อาชีพที่ได้เงินเดือนต่ำสุด 5 อันดับของนักศึกษาจบใหม่กัน [อ่านต่อ]