TagQR Clock

QR Clock บอก”เวลา”ด้วย QR Code

QR Code (คิวอาร์โค้ด) หรือรหัสแท่งสองมิติ กำลังได้รับความนิยมใช้งานกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกับสมาร์ทโฟน ซึ่งประโยชน์ของ QR Code ก็คือ การเปลี่ยนชุดตัวอักษรยาวๆ ที่ต้องพิมพ์ให้เข้าไปอยู่ในรูปของรหัสรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส [อ่านต่อ]