TagSamsung Galaxy Note II

เปรียบเทียบ LG Optimus G Pro VS Galaxy Note II

เห็นได้ชัดถึงการออกแบบของ LG Optimus G Pro ที่เฉพาะเจาะจงเข้าทำการตลาดเดียวกันกับ Samsung Galaxy Note II แต่การต่อสู้ของรุ่นใหญ่สุดท้ายจริงๆคือการรับประกันหลังการขาย [อ่านต่อ]